Giới thiệu về nhà trường

      Trường THCS Bạch Đằng được thành lập ngày 22/06/1994, được tách ra từ trường cấp I, II Long Sơn theo quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 1994 của UBND thành phố Vũng Tàu.

       Ban đầu, trường chỉ có một dãy phòng học cấp 4 gồm 5 phòng học với 10 lớp, gần 300 HS và 01 phòng làm việc chung. Đến năm 1996, trường được xây thêm dãy phòng học 2 tầng gồm 7 phòng học, 02 phòng BGH và 1 phòng thư viên, thiết bị - nay là dãy phòng học thực hành và phòng học bộ môn.

     Năm 2006, trường đã được xây mới 26 phòng học, 2 phòng thực hành tin học và khu hiệu bộ (Phòng BGH, Hội trường, thư viện, y tế …

Thầy Hiệu trưởng đầu tiên của trường - Thầy Nguyễn Quốc Tường, công tác từ năm 1994 – 2007; từ 2007 – 2010 thầy Trần Công Vịnh; từ 2010 – đến nay cô Lê Thị Nhung.

     Thầy cô phó hiệu trưởng : cô Nguyễn Thị Đào Mai (từ 1994 – 1998); thầy Lê Văn Phi, thầy Phạm Công Định. Hiện tại: thầy Lê Thanh Vũ và cô Nguyễn Thị Liên.